افزایش زوم زوم نرمال کاهش زوم
آخرین تاریخ بروز رسانی : ١٣٩٨/٠٣/١٨
مزایدات و مناقصات

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي (نوبت اول)

 

 
 

                                                                                   

اداره کل امور عشاير خراسان شمالي در نظر دارد پروژه آسفالت گرم راه عشايري شهرستان مانه و سملقان(شلمي) را به پيمانکار رسته راه و باند با حداقل رتبه 5 واگذار نمايد. لذا از کلیه واجدین شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

- موضوع مناقصه : آسفالت گرم راه عشايري شهرستان مانه و سملقان(شلمي)

- حجم کار : تهيّه،حمل و اجراي آسفالت گرم محور شلمي در شهرستان مانه و سملقان به طول تقريبي 5/2 كيلومتر براساس اسناد پيمان .

- مدت زمان انجام کار : 45 روز

- مبلغ برآورد اوليه طرح بر اساس فهرست بهاء 1394 : 603/674/928/2ريال

-مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 000/000/50ريال(پنجاه ميليون ريال)

- نوع تضمين شرکت در مناقصه براساس موارد ذكر شده در قانون برگزاري مناقصات مي باشد.

- مهلت توزيع اسناد مناقصه : از تاريخ انتشار آگهي نوبت اوّل تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه17/02/1394

- مهلت ارسال يا تحويل پيشنهادها (پاکتهاي مناقصه) به دبيرخانه اداره کل :

پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 30/02/1394

اسناد مناقصه در پايگاه ملّي مناقصات به نشانيwww.iets.mporg.ir قرار داده شده است .همچنین متقاضیان محترم می توانند اسناد مناقصه فوق را از طریق دبیرخانه اداره کل به نشانی بجنورد،خیابان17شهریور جنوبی،کوچه عصر پلاک40دریافت نمایند.

- تاريخ و محل بازگشايي پاکتهاي واصله : روز پنجشنبه 31/02/1393 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات اداره کل امور عشاير خراسان شمالي.

- جهت کسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با اداره عمران و امور زيربنايي با شماره تلفن

 2- 32259640 (058)داخلي 123 تماس حاصل نمائيد.

*ضمناً هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آدرس پستی : استان خراسان شمالی ، شهرستان بجنورد ، 17 شهریور جنوبی ، کوچه عصر 5 ، پلاک 40
شماره های تماس : 32424781-058 ، 32424784-058 ، 32424786-058
شماره نمابر : 32424683- 058
پست الکترونیک : info@nkhashayer.ir

کـل بازديد ها :
٦٣٣٨٣٤   نفر 
..:: انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است ::..